Hjälpsektion

CHAT CLOSED

Har du en fråga?

Vanliga frågor & svar

När du ska betala på ditt lån gör du, varje månad, en kontoöverföring till ditt Servicekonto i Lån & Spar Bank. Ett tips är att skapa en stående överföring från din ordinarie bank till ditt servicekonto.

Läs mer

Vi betalar vanligen ut ditt lån inom 24 timmar (bankdagar) efter att du har skrivit under dina digitala lånehandlingar med ditt BankID. Pengarna betalas ut till Servicekontot i Lån & Spar Bank.

I vår Internetbank kan du enkelt överföra pengar till önskat konto i annan bank. Tänk på att du måste ha uppgifter om både clearingnummer och kontonummer till mottagaren.

Läs mer
Visa fler vanliga frågor och svar

Räntegaranti

Med vår Räntegaranti kan du se över dina möjligheter att få en ännu bättre ränta hos oss.

Par kollar på padda om de kan nyttja Räntegarantin

Vad är Räntegaranti?

Räntegarantin är till för dig som redan har lån i Lån & Spar Bank. Har du fått ett bättre låneerbjudande från en annan bank/kreditgivare med verksamhet på den svenska marknaden kan du nyttja vår Räntegaranti för att se över dina möjligheter att få en ännu bättre ränta på ditt lån hos oss. Du kan nyttja Räntegarantin under hela lånets löptid.

Erbjudandet ska inte vara äldre än 30 dagar och eventuell ränteändring görs till lägst vår aktuella frånränta.

Grundkriterier för Räntegaranti

Om alla grundkriterier nedan är uppfyllda matchar vi räntan från den andra banken/kreditgivaren och rabatterar ditt lån hos oss med ytterligare 10 räntepunkter.

Check mark

Räntegarantin gäller dig som har lån utan säkerhet (blancolån) i Lån & Spar Bank.

Check mark

Räntegarantin kan nyttjas under hela lånets löptid.

Check mark

Räntegarantin förutsätter underlag från annan bank/kreditgivare med information om lånebelopp, nominell ränta och datum när lånet beviljades.

Check mark

Erbjudande från annan aktör ska vara ett lån utan säkerhet (blancolån) och avsett att lösa lånet hos oss.

Check mark

Räntegarantin kan nyttjas i upp till 30 dagar från det datum den andra banken/kreditgivaren beviljade lånet.

Check mark

Räntegarantin gäller inte i de fall du har missade betalningar eller beviljats amorteringsbefrielser de senaste 12 månaderna.

Check mark

Räntegarantin gäller inte i de fall du får ersättning från låneskyddsförsäkringen.

Får du bättre ränta på lånet?

Har du fått ett bättre låneerbjudande från en annan bank eller kreditgivare? Ta reda på om du, med hjälp av vår Räntegaranti, kan få en ännu bättre ränta på befintligt lån hos oss. Logga in i vår Internetbank och skicka in underlag på erbjudandet från den andra aktören. Vi går igenom ditt underlag och återkommer till dig med besked.

circles

Vad tycker våra kunder?