Hjälpsektion

CHAT CLOSED

Har du en fråga?

Vanliga frågor & svar

När du ska betala på ditt lån gör du, varje månad, en kontoöverföring till ditt Servicekonto i Lån & Spar Bank. Ett tips är att skapa en stående överföring från din ordinarie bank till ditt servicekonto.

Läs mer

Vi betalar vanligen ut ditt lån inom 24 timmar (bankdagar) efter att du har skrivit under dina digitala lånehandlingar med ditt BankID. Pengarna betalas ut till Servicekontot i Lån & Spar Bank.

I vår Internetbank kan du enkelt överföra pengar till önskat konto i annan bank. Tänk på att du måste ha uppgifter om både clearingnummer och kontonummer till mottagaren.

Läs mer
Visa fler vanliga frågor och svar
Svårlurad

Vi fortsätter arbeta mot bedrägerier

nyheter

Att bedrägerier och bedrägeriförsök idag är vanligt förekommande har nog undgått få. I media rapporteras det allt oftare om personer som förlorat stora besparingar när dem fallit offert för bedragare. Utvecklingen är dyster och vi som bank vill göra allt vi kan för att motverka och motarbeta det växande samhällsproblem som bedrägerierna har kommit att bli. Därför är det självklart för oss att åter delta i den bankgemensamma informationskampanjen ”Svårlurad!” nu när den fortsätter.

Tillsammans hjälps vi åt

Under tre veckors tid i mars månad kommer vi, tillsammans med övriga svenska banker, uppmärksamma frågor som rör bedrägerier, samt informera om vad du kan göra för att både själv bli mer svårlurad och hjälpa andra att bli det.

Precis som tidigare kommer kampanjen uppmärksammas och synas över hela landet i bland annat TV, digitala annonser, utemiljöer i utvalda städer och sociala medier. Den gemensamma informationssidan svårlurad.se är fortsatt en viktig del av kampanjen och har uppdaterats med mer bra information. Det huvudsakliga målet med kampanjen är, även den här gången, att sprida kunskap om vilka olika typer av bedrägerier du kan bli utsatt för, och hur du ska göra för att både skydda dig själv och andra i din närhet.

Antal sms-bedrägerier ökar

I takt med att vår kommunikation med varandra till allt större del sker digitalt i form av exempelvis sms har även bedragarna ökat sina bedrägeriförsök via sms. För att lura dig manipulerar bedragarna bland annat telefonnummer så att det ser ut som att det är din bank eller en myndighet som försöker få kontakt med dig. För att belysa den ökade problematiken med och omfattningen av sms-bedrägerier är det i denna kampanjomgång större fokus på den här bedrägeriformen.

Kom ihåg!

Två saker är särskilt viktiga att tänka på och ta hänsyn till i det här sammanhanget. 

1. Tillsammans hjälps vi åt. Det är svårt att göra allt själv, men tillsammans kan vi alla bidra och hjälpas åt att vända trenden och stoppa bedrägerierna. Även om du själv är välinformerad och svårlurad kan du göra skillnad och spela en viktig roll genom att sprida information. Kunskap är den enskilt viktigaste nyckeln till skydd mot skickliga bedragare. Det du vet kan hjälpa någon annan att undvika att bli lurad.

2. Vi som bank ringer aldrig upp, spontant och utan anledning, och ber dig lämna ut personliga uppgifter, bank- och kortuppgifter eller annan känslig information. Om du misstänker att du utsätts för ett bedrägeriförsök ska du alltid lägga på luren.

Mer information om kampanjen

Dela artikel:

facebookTwitterLinkedIn