Hjälpsektion

CHAT CLOSED

Har du en fråga?

Vanliga frågor & svar

När du ska betala på ditt lån gör du, varje månad, en kontoöverföring till ditt Servicekonto i Lån & Spar Bank. Ett tips är att skapa en stående överföring från din ordinarie bank till ditt servicekonto.

Läs mer

Vi betalar vanligen ut ditt lån inom 24 timmar (bankdagar) efter att du har skrivit under dina digitala lånehandlingar med ditt BankID. Pengarna betalas ut till Servicekontot i Lån & Spar Bank.

I vår Internetbank kan du enkelt överföra pengar till önskat konto i annan bank. Tänk på att du måste ha uppgifter om både clearingnummer och kontonummer till mottagaren.

Läs mer
Visa fler vanliga frågor och svar
Par kollar på sin dator

Vad tycker du om oss?

nyheter

Med start denna vecka kommer SKI (Svenskt Kvalitetsindex) att, på uppdrag av oss, genomföra en kundnöjdhetsundersökning. Undersökningen pågår under några veckor och ger dig möjlighet att tycka till om våra produkter och tjänster. Frågorna kommer primärt att skickas ut via mejl, men telefonintervjuer kan också förekomma. Det är frivilligt att delta och alla svar, oavsett om du deltar via mejl eller telefon, är anonyma.

Vi hoppas att du har möjlighet att delta i kundundersökningen och besvara frågorna.

Dina synpunkter är viktiga

Vi på Lån & Spar Bank strävar alltid efter att bli bättre. Det kräver att vi är lyhörda och har stort fokus på vad du som kund tycker. Därför är dina synpunkter en viktig del av vårt förbättringsarbete.


Läs mer


SKI – Svenskt Kvalitetsindex

Dela artikel:

facebookTwitterLinkedIn