Hjälpsektion

CHAT CLOSED

Har du en fråga?

Vanliga frågor & svar

När du ska betala på ditt lån gör du, varje månad, en kontoöverföring till ditt Servicekonto i Lån & Spar Bank. Ett tips är att skapa en stående överföring från din ordinarie bank till ditt servicekonto.

Läs mer

Vi betalar vanligen ut ditt lån inom 24 timmar (bankdagar) efter att du har skrivit under dina digitala lånehandlingar med ditt BankID. Pengarna betalas ut till Servicekontot i Lån & Spar Bank.

I vår Internetbank kan du enkelt överföra pengar till önskat konto i annan bank. Tänk på att du måste ha uppgifter om både clearingnummer och kontonummer till mottagaren.

Läs mer
Visa fler vanliga frågor och svar
Guldigt procenttecken

Ränteändring

nyheter

Den 24 november meddelade Riksbanken att styrräntan höjs med 0,75 procentenheter till 2,5 procent. Det innebär den högsta räntenivån på 14 år. Riksbankens räntebesked motsvarade den höjning som de flesta experter förutspådde.

Varför höjer Riksbanken räntan? Inflationen i Sverige är fortfarande för hög och för att få ner den har direktionen beslutat att höja styrräntan. Räntan väntas höjas ytterligare i början av nästa år för att då vara strax under 3 procent.

Därför ändrar vi också räntan

Till följd av den höjda styrräntan och ökade upplåningskostnader justerar vi våra utlåningsräntor på lån. Ränteändringen kommer att ske den 12 januari 2023 och innebär en höjning med 0,75 procentenheter.

Hur påverkas du?

Effekterna av ränteändringen kommer att variera beroende på ränta, lånebelopp, återbetalningstid och villkor för berörda lån. I stora drag kan du påverkas på två olika sätt – förlängd återbetalningstid eller höjd månadskostnad. Detta beror på om du har annuitetslån eller lån med rak amortering. Därför kommer du, antingen via vår Internetbank eller vanligt brev, få tydlig information om vad denna förändring innebär för just dig.

Förändring vid annuitetslån: Oförändrad månadskostnad, förlängd återbetalningstid.

Förändring vid rak amortering: Högre månadskostnad, oförändrad återbetalningstid. Kom ihåg att ändra överföringen till ditt Servicekonto.

Vilka lån omfattas?

De lån som berörs av ränteändringen är:

  • Medlemslån (+ 0,75 procentenheter)
  • Privatlån (+ 0,75 procentenheter)
  • Billån (+ 0,75 procentenheter)

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss. Vi finns här för dig!

Dela artikel:

facebookTwitterLinkedIn