Hjälpsektion

CHAT CLOSED

Har du en fråga?

Vanliga frågor & svar

När du ska betala på ditt lån gör du, varje månad, en kontoöverföring till ditt Servicekonto i Lån & Spar Bank. Ett tips är att skapa en stående överföring från din ordinarie bank till ditt servicekonto.

Läs mer

Vi betalar vanligen ut ditt lån inom 24 timmar (bankdagar) efter att du har skrivit under dina digitala lånehandlingar med ditt BankID. Pengarna betalas ut till Servicekontot i Lån & Spar Bank.

I vår Internetbank kan du enkelt överföra pengar till önskat konto i annan bank. Tänk på att du måste ha uppgifter om både clearingnummer och kontonummer till mottagaren.

Läs mer
Visa fler vanliga frågor och svar
En bricka med två kaffekoppar

Ränteändring

nyheter

Med anledning av att Riksbanken, per 2018-12-20, höjde reporäntan med 0,25 procentenheter kommer vi nu att justera våra utlåningsräntor på befintliga lån. Från och med den 19 februari 2019 höjs räntan med 0,25 procentenheter till följd av ändrade upplåningskostnader.

Varför ändras räntan?

När Riksbanken väljer att justera reporäntan påverkas bankernas upplåningskostnader. Vid en höjning stiger dessa kostnader och det blir dyrare för oss att låna ut pengar. När upplåningskostnaderna ändras får också aktuella rörliga räntor justeras. Du kan läsa mer om detta under punkt fyra i produktvillkoren för lån.

Hur påverkas du?

Effekterna av ränteändringen kommer att variera beroende på ränta, lånebelopp, återbetalningstid och villkor för berörda lån. Därför kommer du, antingen via vår Internetbank eller vanligt brev, få tydlig information om vad denna förändring innebär för just dig.

I stora drag kan du påverkas på två olika sätt – förlängd återbetalningstid eller höjd månadskostnad. Detta beror på om du har annuitetslån eller rak amortering.

Förändring vid annuitetslån: Oförändrad månadskostnad, förlängd återbetalningstid.

Förändring vid rak amortering: Högre månadskostnad, oförändrad återbetalningstid. Kom ihåg att ändra överföringen till ditt servicekonto.

Vilka lån omfattas?

De lån som berörs av ränteändringen är:

  • Medlemslån (+ 0,25 procentenheter)
  • Privatlån (+ 0,25 procentenheter)
  • Billån (+ 0,25 procentenheter)

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss. Vi finns här för dig!

 

Dela artikel:

facebookTwitterLinkedIn