Hjälpsektion

CHAT CLOSED

Har du en fråga?

Vanliga frågor & svar

När du ska betala på ditt lån gör du, varje månad, en kontoöverföring till ditt Servicekonto i Lån & Spar Bank. Ett tips är att skapa en stående överföring från din ordinarie bank till ditt servicekonto.

Läs mer

Vi betalar vanligen ut ditt lån inom 24 timmar (bankdagar) efter att du har skrivit under dina digitala lånehandlingar med ditt BankID. Pengarna betalas ut till Servicekontot i Lån & Spar Bank.

I vår Internetbank kan du enkelt överföra pengar till önskat konto i annan bank. Tänk på att du måste ha uppgifter om både clearingnummer och kontonummer till mottagaren.

Läs mer
Visa fler vanliga frågor och svar
Kryptovalutor

Myndigheterna varnar för investeringar i kryptotillgångar

nyheter

Finansinspektionen har sedan tidigare varnat konsumenter för riskerna med handel av kryptotillgångar. De anser att köp av finansiella instrument med kryptotillgångar som underliggande tillgång är olämplig för de flesta konsumenter. Nu upprepar även de europeiska tillsynsmyndigheterna sina varningar kring kryptotillgångar, vilket betyder att man ser allvarligt på situationen.

Kryptovalutor är digitala valutor och existerar utanför traditionella bank- och regeringssystem.  Exempel på kryptovalutor som har ett börsvärde är bland annat bitcoin och dash.

Den 17 mars publicerade de tre europeiska myndigheterna- Europeiska bankbyrån (EBA), Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (EIOPA) och Europeiska värdepappers-och marknadsmyndigheten (Esma) – en varning för investeringar i kryptotillgångar. Varningen ska påminna konsumenter om att kryptotillgångar är riskabla och investeringar spekulativa. De vill även be konsumenter att ha i åtanke att de kan förlora alla sina investerade pengar.

De flesta kryptotillgångar är i nuläget oreglerade. Det innebär bland annat att det saknas konsumentskydd.

EU-kommissionen presenterade ett förslag till ny förordning för handeln av kryptotillgångar i september 2020. Om den förordningen blir lag kommer kryptotillgångar regleras i Sverige och på en europeisk nivå i framtiden.

 

Dela artikel:

facebookTwitterLinkedIn