Hjälpsektion

CHAT CLOSED

Har du en fråga?

Vanliga frågor & svar

När du ska betala på ditt lån gör du, varje månad, en kontoöverföring till ditt Servicekonto i Lån & Spar Bank. Ett tips är att skapa en stående överföring från din ordinarie bank till ditt servicekonto.

Läs mer

Vi betalar vanligen ut ditt lån inom 24 timmar (bankdagar) efter att du har skrivit under dina digitala lånehandlingar med ditt BankID. Pengarna betalas ut till Servicekontot i Lån & Spar Bank.

I vår Internetbank kan du enkelt överföra pengar till önskat konto i annan bank. Tänk på att du måste ha uppgifter om både clearingnummer och kontonummer till mottagaren.

Läs mer
Visa fler vanliga frågor och svar
Ikon med uppdaterat dokument

Information om kommande villkorsrevidering

nyheter

Som bank ser vi kontinuerligt över våra gällande villkor, och behöver med jämna mellanrum revidera och uppdatera dessa. Detta för att anpassa såväl våra produktvillkor som generella villkor efter nya regler och krav, uppdaterad lagstiftning och förändringar i utbud av produkter och tjänster. 

Den 9 april 2024 reviderar vi produktvillkoren för lån samt våra generella villkor. Du som kund behöver inte aktivt godkänna förändringarna som görs utan dessa träder i kraft vid angivet datum om inget annat meddelas.

Vad innebär förändringen?

Det primära syftet med revideringen är dels att anpassa villkoren för att framöver kunna erbjuda fler alternativ för återbetalning av lån, dels skapa förutsättningar för att i framtiden lansera och erbjuda fler digitala tjänster. Utöver det görs även en del språkliga justeringar. Ett exempel på det är förtydligande kring hur dina personuppgifter hanteras i befintliga och eventuellt tillkommande digitala tjänster.

Kommande villkorsförändringar påverkar inte räntor på lån eller konton, och innebär inte heller några kostnadsförändringar för befintliga produkter i banken.

Information i Internetbanken

Samtliga kunder som berörs av kommande villkorsrevideringar har mottagit information därom i Internetbanken. I det meddelandet är även uppdaterade villkor som gäller från och med ovan angivet datum bifogade i sin helhet.

Vi uppmuntrar dig som kund att logga in i Internetbanken och ta del av informationen. Du hittar informationen via menyvalet ”Meddelande”.

Frågor?

Om du har frågor kring den revidering som görs den 9 april 2024 är du välkommen att kontakta oss. Ring 040-205 600 eller skicka ett meddelandet när du är inloggad i Internetbanken.

Vi finns här för dig!

Dela artikel:

facebookTwitterLinkedIn