Hjälpsektion

CHAT CLOSED

Har du en fråga?

Vanliga frågor & svar

När du ska betala på ditt lån gör du, varje månad, en kontoöverföring till ditt Servicekonto i Lån & Spar Bank. Ett tips är att skapa en stående överföring från din ordinarie bank till ditt servicekonto.

Läs mer

Vi betalar vanligen ut ditt lån inom 24 timmar (bankdagar) efter att du har skrivit under dina digitala lånehandlingar med ditt BankID. Pengarna betalas ut till Servicekontot i Lån & Spar Bank.

I vår Internetbank kan du enkelt överföra pengar till önskat konto i annan bank. Tänk på att du måste ha uppgifter om både clearingnummer och kontonummer till mottagaren.

Läs mer
Visa fler vanliga frågor och svar
räntejustering

Höjd styrränta – så påverkas du

nyheter

Inflationen har fortsatt att stiga och med det har Riksbanken tagit beslutet att höja styrräntan med 0,50 procentenheter till 0,75 procent. Att höja styrräntan är ett steg i att bromsa in inflationen och motverka att den biter sig fast i pris- och lönebildningen.

Vi ändrar vår ränta

Till följd av den höjda styrräntan och ökade upplåningskostnader justerar vi våra utlåningsräntor på lån. Ränteändringen kommer att ske den 15 augusti 2022 och innebär en höjning med 0,50 procentenheter.

Därför ändrar vi också räntan

När Riksbanken väljer att ändra styrräntan påverkas en rad olika marknadsräntor. Dessa marknadsräntor påverkar i sin tur bankernas upplåningskostnader. Vid en höjning stiger våra kostnader och det blir dyrare för oss att låna upp det kapital som krävs vid utlåning. När upplåningskostnaderna ändras får också aktuella rörliga räntor justeras.

Tänk på att den justering bankerna väljer att göra inte nödvändigtvis samvarierar med Riksbankens justering.

Hur påverkas du?

Effekterna av ränteändringen kommer att variera beroende på ränta, lånebelopp, återbetalningstid och villkor för berörda lån. I stora drag kan du påverkas på två olika sätt – förlängd återbetalningstid eller höjd månadskostnad. Detta beror på om du har annuitetslån eller lån med rak amortering. Därför kommer du, antingen via vår Internetbank eller vanligt brev, få tydlig information om vad denna förändring innebär för just dig.

Förändring vid annuitetslån: Oförändrad månadskostnad, förlängd återbetalningstid.

Förändring vid rak amortering: Högre månadskostnad, oförändrad återbetalningstid. Kom ihåg att ändra överföringen till ditt Servicekonto.

Vilka lån omfattas?

De lån som berörs av ränteändringen är:
Medlemslån (+ 0,50 procentenheter)
Privatlån (+ 0,50 procentenheter)
Billån (+ 0,50 procentenheter)

Reporänta byter namn

Sen den 8 juni 2022 heter Riksbankens idag gamla reporänta, styrränta. Styrränta har samma funktion och syfte som tidigare och namnbytet har som syfte att ge räntan ett mer ändamålsenligt namn.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss. Vi finns här för dig!

Dela artikel:

facebookTwitterLinkedIn