Hjälpsektion

CHAT CLOSED

Har du en fråga?

Vanliga frågor & svar

När du ska betala på ditt lån gör du, varje månad, en kontoöverföring till ditt Servicekonto i Lån & Spar Bank. Ett tips är att skapa en stående överföring från din ordinarie bank till ditt servicekonto.

Läs mer

Vi betalar vanligen ut ditt lån inom 24 timmar (bankdagar) efter att du har skrivit under dina digitala lånehandlingar med ditt BankID. Pengarna betalas ut till Servicekontot i Lån & Spar Bank.

I vår Internetbank kan du enkelt överföra pengar till önskat konto i annan bank. Tänk på att du måste ha uppgifter om både clearingnummer och kontonummer till mottagaren.

Läs mer
Visa fler vanliga frågor och svar
En bricka med två kaffekoppar

Höjd reporänta – så påverkas du

nyheter

Riksbanken gör det väntade och höjer reporäntan med 0,25 procentenheter. Det är en förändring som är helt i linje med den penningpolitiska rapport som Riksbanken offentliggjorde tidigare i höst. Ränteändringen innebär också att vi för första gången sedan februari 2015 inte längre har minusränta i Sverige. Vidare framhålls att reporäntan, med största sannolikhet, väntas ligga kvar på noll procent de närmaste åren.

Susanne Surla, processpecialist på Lån & Spar Bank, kommenterar dagens räntebesked så här:

- Inte helt oväntat kom idag beslutet om att höja reporäntan från minusläge till noll procent. Det var dock inte en enig Riksbank som presenterade beslutet och analyserna kring höjningen spretar likaså.

Vidare ser hon för tillfället ingen anledning för privatkunder att oroa sig över vilka effekter höjningen får.

Som privatkund bör man inte bli alltför stressad över höjningen då vi inte väntas få en ny höjning av reporäntan de närmaste åren. Men att se över sitt engagemang hos sin bankkontakt och diskutera vad som passar den enskildes situation kan självklart vara en trygghet, säger Susanne Surla.

På Riksbankens hemsida kan du läsa mer om reporäntan samt ta del av den fullständiga penningpolitiska rapporten för december 2019.

Vi ändrar vår ränta

På grund av förändrade marknadsräntor och högre upplåningskostnader kommer vi också att justera våra utlåningsräntor på befintliga lån. Ränteändringen kommer att göras under januari 2020 och innebär en höjning med 0,32 procentenheter.

Därför ändrar vi också räntan

När Riksbanken väljer att ändra reporäntan påverkas en rad olika marknadsräntor. Dessa marknadsräntor påverkar i sin tur bankernas upplåningskostnader. Vid en höjning stiger våra kostnader och det blir dyrare för oss att låna upp det kapital som krävs vid utlåning. När upplåningskostnaderna ändras får också aktuella rörliga räntor justeras. I produktvillkoren för lån, under punkt fyra, kan du läsa mer om när räntan kan komma att ändras.

Tänk på att den justering bankerna väljer att göra inte nödvändigtvis samvarierar med Riksbankens justering.

Hur påverkas du?

Effekterna av ränteändringen kommer att variera beroende på ränta, lånebelopp, återbetalningstid och villkor för berörda lån. Därför kommer du, antingen via vår Internetbank eller vanligt brev, få tydlig information om vad denna förändring innebär för just dig.

I stora drag kan du påverkas på två olika sätt – förlängd återbetalningstid eller höjd månadskostnad. Detta beror på om du har annuitetslån eller lån med rak amortering. 

Förändring vid annuitetslån: Oförändrad månadskostnad, förlängd återbetalningstid.

Förändring vid rak amortering: Högre månadskostnad, oförändrad återbetalningstid. Kom ihåg att ändra överföringen till ditt servicekonto.

Vilka lån omfattas?

De lån som berörs av ränteändringen är:

  • Medlemslån (+ 0,32 procentenheter)
  • Privatlån (+ 0,32 procentenheter)
  • Billån (+ 0,32 procentenheter)

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss. Vi finns här för dig!

Dela artikel:

facebookTwitterLinkedIn