Hjälpsektion

CHAT CLOSED

Har du en fråga?

Vanliga frågor & svar

När du ska betala på ditt lån gör du, varje månad, en kontoöverföring till ditt Servicekonto i Lån & Spar Bank. Ett tips är att skapa en stående överföring från din ordinarie bank till ditt servicekonto.

Läs mer

Vi betalar vanligen ut ditt lån inom 24 timmar (bankdagar) efter att du har skrivit under dina digitala lånehandlingar med ditt BankID. Pengarna betalas ut till Servicekontot i Lån & Spar Bank.

I vår Internetbank kan du enkelt överföra pengar till önskat konto i annan bank. Tänk på att du måste ha uppgifter om både clearingnummer och kontonummer till mottagaren.

Läs mer
Visa fler vanliga frågor och svar
Pensionsspararande

43 miljarder till pensionsspararna

nyheter

Nu i december månad genomför Pensionsmyndigheten den årliga insättningen av pensionsspararnas intjänade pensionsrätter. Det här året är det totalt 43 miljarder som ska fördelas mellan spararna, vilket innebär ett genomsnittligt belopp på 7 748 kronor per person. Insättningen görs till premiepensionen och placeras enligt det eventuella fondval som gjorts vid tidigare tillfälle. Om inget aktivt val gjorts kommer pengarna att placeras i AP7 Såfa.

Hur mycket pengar som sätts in på ditt pensionskonto kan du se när du loggar in med din e-legitimation på Pensionsmyndighetens hemsida. Det är din beskattade inkomst som ligger till grund för storleken på insättningen.

Se över ditt pensionssparande

I samband med den årliga insättningen av pensionsrätter kan det vara bra att se över sin pension. Avsätt därför tid för att, i lugn och ro, logga in på Pensionsmyndighetens tjänst Mina sidor och gå igenom din pension. Har du gjort aktiva val för hur din premiepension ska placeras är det exempelvis bra att undersöka om fondinnehavet utvecklats i önskad och avsedd riktning. Kom ihåg att tidshorisonten för din pension är en viktig parameter när värdeutvecklingen ska bedömas.

När du är inloggad på Mina sidor kan du också få information om föregående års insättningar och placeringar, samt göra en pensionsprognos för att få en uppfattning om din framtida pension.

Bra att veta

Susanne Surla, processpecialist på Lån & Spar Bank, tipsar om tre saker som är bra att känna till när det kommer till den allmänna pensionen.

  • Premiepensionen är den del av den allmänna pensionen som du själv har möjlighet att påverka. När du loggar in med din e-legitimation på Pensionsmyndighetens tjänst Mina sidor kan du välja vilka fonder som din premiepension ska placeras i. Du kan också se värdeutvecklingen för aktuellt innehav samt få information om hur avgiftsbilden för de olika fondalternativen ser ut.
  • När du ser över ditt innehav är det viktigt att ta hänsyn till hur din tidshorisont ser ut. Om du har många år kvar till planerad pension och dina pengar ska vara placerade en längre tid kan du eventuellt ta något högre risk när det kommer till val av fonder. Det är också viktigt att se över risknivån när du närmar dig planerad pensionsålder. Tänk dock på att din premiepension fortsatt kommer att vara placerad i fonder även efter den dag du blivit pensionär.
  • Det är inte bara beskattningsbar inkomst från arbete som genererar pensionsrätter. Eventuell ersättning för exempelvis arbetslöshet eller sjukskrivning samt föräldrapenning är också pensionsgrundande. Utöver det tjänar du in till din pension när du får studiebidrag från CSN för studier vid universitet och högskola.

Läs mer om den allmänna pensionen på Pensionsmyndighetens hemsida.

 

Dela artikel:

facebookTwitterLinkedIn