Hjälpsektion

CHAT CLOSED

Har du en fråga?

Vanliga frågor & svar

När du ska betala på ditt lån gör du, varje månad, en kontoöverföring till ditt Servicekonto i Lån & Spar Bank. Ett tips är att skapa en stående överföring från din ordinarie bank till ditt servicekonto.

Läs mer

Vi betalar vanligen ut ditt lån inom 24 timmar (bankdagar) efter att du har skrivit under dina digitala lånehandlingar med ditt BankID. Pengarna betalas ut till Servicekontot i Lån & Spar Bank.

I vår Internetbank kan du enkelt överföra pengar till önskat konto i annan bank. Tänk på att du måste ha uppgifter om både clearingnummer och kontonummer till mottagaren.

Läs mer
Visa fler vanliga frågor och svar

Insättningsgaranti

Inlåningskonton, inkl. tillgodohavande på kort, i Banken, omfattas av den danska insättningsgarantin (Garantiformuen), som administreras av Finansiel Stabilitet. Det betyder att Kund får ersättning om Lån & Spar Bank A/S förklaras vara insolvent och insolvensen inte endast är tillfällig.

Det maximala ersättningsbeloppet är 100 000 EUR per insättare. Om ett konto har två eller fler kontohavare gäller insättningsgarantin för varje insättare separat, motsvarande insättarens ägarandel i kontot. 

Ersättning betalas ut inom sju (7) arbetsdagar efter att Finansiel Stabilitet fattat beslut därom. Utbetalning av ersättning hanteras av svenska Riksgälden.

Till Garantiformuen