Inga resultat hittades.

Nyhet

Glöm inte bort att deklarera

Kom ihåg att deklarera

Deklarationen betraktas av många som ett årligt återkommande nödvändigt ont. Men det är samtidigt ett av våra mest klassiska vårtecken.

Beroende på hur din ekonomiska situation ser ut, och vilka ekonomiska förehavanden du haft, kan din deklaration vara mer eller mindre omfattande och kräva mer eller mindre av din tid och uppmärksamhet. Att deklarera kan faktiskt vara både lite knepigt och kännas svårt. Därför vill vi ge dig några matnyttiga tips och dela med oss av annan information som kan vara av värde i deklarationstider.

Tid är viktigt

Först och främst finns två grundläggande saker som alltid är viktiga att beakta – deklarera i tid och gå igenom din deklaration noga.

En för sent inskickad deklaration kan innebära en förseningsavgift på 1 250 kr. Totalt kan du behöva betala 3 750 kr om din deklaration dröjer för länge, eller helt uteblir. Att vara för sent ute är med andra ord både kostsamt och onödigt.

Med det sagt är det samtidigt av vikt att du tar den tid du behöver för att deklarera. I vissa fall räcker det med att godkänna och skicka in, i andra fall är det uppgifter som ska ändras eller blanketter som ska fyllas i och bifogas. Oavsett hur din deklaration ser ut ska du alltid gå igenom den noga. På så sätt riskerar du inte att missa eventuella avdrag du har rätt till. Du minimerar också risken att missa någon uppgift som eventuellt inte stämmer, eller som skulle adderats till underlaget. Även om det ofta ”lockas” med tidig skatteåterbäring finns det inget att vinna på att hasta igenom deklarationen.

Nytt för i år

I vanlig ordning görs en del förändringar och tillägg jämfört med tidigare års inkomstdeklarationer. Det kan vara allt från tillkomst av nya, eller nygamla, avdrag till förändrade rutiner för hur uppgifter rapporteras in till Skatteverket. Vi kommer inte gå igenom allt som är nytt, men vill särskilt lyfta en nyhet för årets deklaration.

Det som kanske sticker ut mest i år är att de flesta av oss inte får den årliga sammanställningen av kontrolluppgifter från arbetsgivare och/eller pensionsutbetalare. Eventuellt har du också redan noterat att denna saknas. Men du kan vara lugn, allt är i sin ordning. Från och med inkomståret 2019, det som du nu ska deklarera för, redovisas lön, pensionsutbetalningar och skatteavdrag varje månad istället för årsvis. Uppgifterna är, precis som vanligt, förifyllda på din deklaration, men vi rekommenderar dig att kontrollera dessa mot dina lönespecifikationer eller andra utbetalningsbesked.

Banker, finansinstitut, kreditgivare samt tjänstepensionsföretag lämnar kontrolluppgifter som vanligt, det vill säga årsvis.

Avdragslexikon – din hjälp i avdragsdjungeln

På Skatteverkets hemsida finns ett avdragslexikon i vilket du kan söka och finna fördjupad information om alla avdrag som är möjliga att göra. I lexikonet förklaras, på ett enkelt och tydligt sätt, vad som gäller för respektive avdrag, hur du gör för att nyttja det samt vad som krävs för att du ska vara berättigad avdraget. Det är helt enkelt ett väldigt bra hjälpmedel om och när du behöver navigera i djungeln av tillgängliga avdrag. Ta hjälp av Skatteverkets avdragslexikon för att inte missa avdrag som du har rätt att göra.

Du kan också kontakta Skatteupplysningen vid frågor om tillgängliga avdrag.

Under luppen

En av Skatteverkets uppgifter är att kontrollera information och underlag som skickats in i samband med deklarationen. Totalt sett är det en stor mängd information och underlag som kommer in och ska granskas. Därför väljer Skatteverket ut vissa områden som granskas extra noggrant. Vilka områden det rör sig om varierar periodvis och från år till år.

Det som nu är satt under lupp, och som kommer kontrolleras extra noggrant kommande år, är bland annat privata kostnader och oredovisade förmåner i företag. Därtill är sökljuset även riktat mot städ- och transportföretag för att uppmärksamma eventuellt svartarbete, id-fusk och oriktiga fakturor. Utöver det är ett aktivt och riktat arbete mot penningtvätt högt prioriterat.

Visste du att?

  • Om du använder cykel som ditt primära färdmedel mellan din bostad och din arbetsplatsen kan du ha möjlighet att göra avdrag för det. För inkomståret 2019 är avdraget på 250 kr, en summa som kommer höjas till 350 kr för inkomståret 2020 (till nästa deklaration). Läs mer här.
  • Du kan ha rätt till skattereduktion för gåvor du lämnat med ändamål att främja social hjälpverksamhet, eller gåvor ämnade att stötta vetenskaplig forskning. Liknande skatteavdrag har funnits tidigare, men varit borttagna de senaste åren. Nu är avdraget tillbaka igen. Notera att gåvomottagaren måste vara en av Skatteverket godkänd sådan. Läs mer här.
  • Det kan vara lönsamt att tillfälligt hyra ut sin lägenhet eller sitt sommarboende. Belopp upp till 40 000 kr som tjänas in på en sådan tillfällig uthyrning är skattebefriade. Du behöver helt enkelt inte betala någon skatt på denna inkomst så längre den inte överstiger angivet belopp. Tänk på att Skatteverket återkommande granskar privat uthyrning. Läs mer här.

 

Läs mer

  • Vi har samlat alla viktiga datum för skatteåret 2020 och sammanställt dessa i en skattekalender. Bra att ha när du vill ha full koll på vad som händer när.
  • Skatteverkets hemsida kan du löpande ta del av nyheter och annan information som är viktig i deklarationssammanhang.

 

Fler nyheter

Dina synpunkter är viktiga för oss
Villkorsuppdatering kortförsäkring
Riksbanken varnar för falsk försäljning av e-kronor
Resa under coronapandemin- att tänka på

Kontakta oss

Vi har öppet helgfria vardagar, kl. 08.00-17.00.

Ring oss: 040-205 600

Skriv till oss: info@lsb.se