Hjälpsektion

CHAT CLOSED

Har du en fråga?

Vanliga frågor & svar

När du ska betala på ditt lån gör du, varje månad, en kontoöverföring till ditt Servicekonto i Lån & Spar Bank. Ett tips är att skapa en stående överföring från din ordinarie bank till ditt servicekonto.

Läs mer

Vi betalar vanligen ut ditt lån inom 24 timmar (bankdagar) efter att du har skrivit under dina digitala lånehandlingar med ditt BankID. Pengarna betalas ut till Servicekontot i Lån & Spar Bank.

I vår Internetbank kan du enkelt överföra pengar till önskat konto i annan bank. Tänk på att du måste ha uppgifter om både clearingnummer och kontonummer till mottagaren.

Läs mer
Visa fler vanliga frågor och svar

Försäkringsförmedling

Lån & Spar Bank A/S, med säte i Köpenhamn, förmedlar via sin svenska filial Lån & Spar Sverige, bankfilial, försäkringar till konsumenter i Sverige. Lån & Spar Sverige, bankfilial, har organisationsnummer 516406-0971, adress Box 4114, SE-203 12 Malmö, telefonnummer 040-205 600 och webbplats lsb.se. Lån & Spar Sverige, bankfilial, är registrerat i Bolagsverkets filialregister samt hos Finansinspektionen såsom gränsöverskridande försäkringsförmedlare.

Finanstilsynet såväl som Finansinspektionen kan utöva tillsyn. Lån & Spar Bank A/S saknar kvalificerat innehav i försäkringsföretag. Likaså har inte heller försäkringsföretag, eller moderbolag till försäkringsföretag, ett kvalificerat innehav i Lån & Spar Bank A/S. Lån & Spar Bank A/S förmedlar försäkringar för Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial ömsesidig sakförsäkring, organisationsnummer 516407-0384. I provision för förmedlade försäkringar utgår 60 % av premien till Lån & Spar Bank A/S.

Om du har klagomål på Lån & Spar Bank A/S avseende försäkringsförmedlingen ska du i första hand kontakta oss. Det kan du göra via telefon, internetbanken, e-post eller brev och kontaktuppgifterna hittar du längst ned på sidan.

Vill du efter den första kontakten med oss gå vidare med ditt ärende är du välkommen att kontakta Klagomålsansvarig på Lån & Spar Bank, som gör en andra prövning av ditt klagomål

Vi ber dig att med post skicka in ditt klagomål och, i den utsträckning det är möjligt, bifoga dokument som underlag för ditt klagomål.

Postadress: Lån & Spar Bank, Box 4114, 203 12 Malmö

Märk kuvertet ”Till Klagomålsansvarig”. Lån & Spar Bank A/S har tecknat ansvarsförsäkring avseende försäkringsförmedling med Chubb. Ersättningsanspråk ställs till Lån & Spar Bank A/S, Att: Ekonomidirektör, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, Danmark.

För vägledning i klagomål finns Konsumenternas Försäkringsbyrå och Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

Tvister utanför domstol kan prövas av Allmänna reklamationsnämnden.