Hur kan vi hjälpa dig?

Frågor & svar

Hjälpsektion

CHAT CLOSED

Har du en fråga?

Vanliga frågor & svar

När du ska betala på ditt lån gör du, varje månad, en kontoöverföring till ditt Servicekonto i Lån & Spar Bank. Ett tips är att skapa en stående överföring från din ordinarie bank till ditt servicekonto.

Läs mer

Vi betalar vanligen ut ditt lån inom 24 timmar (bankdagar) efter att du har skrivit under dina digitala lånehandlingar med ditt BankID. Pengarna betalas ut till Servicekontot i Lån & Spar Bank.

I vår Internetbank kan du enkelt överföra pengar till önskat konto i annan bank. Tänk på att du måste ha uppgifter om både clearingnummer och kontonummer till mottagaren.

Läs mer
Visa fler vanliga frågor och svar

Vilka är fördelarna med Låneskydd?

Med ett Låneskydd försäkrar du dina återbetalningar på lån i Lån & Spar Bank. Försäkringen är frivillig och kan hjälpa dig att betala dina lånekostnader om du blir sjukskriven, förlorar din inkomst på grund av uppsägning eller behöver vårda en nära anhörig. Den löser även den försäkrades del av lånet vid eventuellt dödsfall.

Din trygghet är viktigt för oss, och låneskyddsförsäkringen är till för att du både ska vara trygg med att du kan klara av ett oväntat inkomstbortfall och vara säker på att dina lånekostnader blir betalda.

Försäkringen ersätter om du:

  • blir sjukskriven
  • förlorar din inkomst på grund av uppsägning
  • behöver vårda en nära anhörig.

Låneskyddet gäller om du har rätt till sjukpenning, sjuk- eller aktivitetsersättning, tillfällig föräldra- eller närståendepenning från Försäkringskassan.

Läs mer om Låneskyddet här