Hur kan vi hjälpa dig?

Frågor & svar

Hjälpsektion

CHAT CLOSED

Har du en fråga?

Vanliga frågor & svar

När du ska betala på ditt lån gör du, varje månad, en kontoöverföring till ditt Servicekonto i Lån & Spar Bank. Ett tips är att skapa en stående överföring från din ordinarie bank till ditt servicekonto.

Läs mer

Vi betalar vanligen ut ditt lån inom 24 timmar (bankdagar) efter att du har skrivit under dina digitala lånehandlingar med ditt BankID. Pengarna betalas ut till Servicekontot i Lån & Spar Bank.

I vår Internetbank kan du enkelt överföra pengar till önskat konto i annan bank. Tänk på att du måste ha uppgifter om både clearingnummer och kontonummer till mottagaren.

Läs mer
Visa fler vanliga frågor och svar

Varför kan jag inte få viss information via e-mail eller varför kan inte en anhörig få information som gäller mitt lån/konto?

Banker och kreditmarknadsbolag har banksekretess. Detta innebär att alla uppgifter som rör en bankkunds mellanhavanden med en bank eller ett kreditmarknadsbolag faller under sekretess, oavsett om det rör sig om skriftliga eller muntliga uppgifter. Till och med uppgiften om att en viss person är kund hos ett sådant bolag omfattas av sekretessen. Därför kan viss information inte skickas via e-mail då banken inte med säkerhet vet om informationen skickas till rätt person. En kund kan ge sitt uttryckliga samtycke till att viss information lämnas ut till någon annan, det kan exempelvis ske genom att kunden lämnar samtycket i form av en skriftlig fullmakt för att annan ska få ta del av informationen.