Hur kan vi hjälpa dig?

Frågor & svar

Hjälpsektion

CHAT CLOSED

Har du en fråga?

Vanliga frågor & svar

När du ska betala på ditt lån gör du, varje månad, en kontoöverföring till ditt Servicekonto i Lån & Spar Bank. Ett tips är att skapa en stående överföring från din ordinarie bank till ditt servicekonto.

Läs mer

Vi betalar vanligen ut ditt lån inom 24 timmar (bankdagar) efter att du har skrivit under dina digitala lånehandlingar med ditt BankID. Pengarna betalas ut till Servicekontot i Lån & Spar Bank.

I vår Internetbank kan du enkelt överföra pengar till önskat konto i annan bank. Tänk på att du måste ha uppgifter om både clearingnummer och kontonummer till mottagaren.

Läs mer
Visa fler vanliga frågor och svar

Varför har jag fått ett lösenkrav?

I de fall ditt låneerbjudande innehåller ett så kallat lösenkrav beror det i huvudsak på någon av följande två anledningar:

  1. Du har angivit i din låneansökan att du önskar lösa andra lån/krediter.
  2. Den lånekalkyl (KALP) som vi gör i samband med vår sedvanliga kreditprövning förbättras om vi löser lån som du har i andra banker/kreditinstitut. Lösenkravet är i dessa fall ett sätt för oss att, i händelse av att det inte finns utrymme för mer nylån, möta ditt önskade lånebelopp genom att lösa och avsluta lån/krediter som du har i andra kreditinstitut.

I grunden är lösenkrav att betrakta som något positivt. Det innebär att vi som bank hjälper dig att samla dina lån till ett större lån istället. Det kan i sin tur innebära minskade kostnader i form av färre avgifter, lägre ränta och bättre lånevillkor. Dessutom underlättar det för dig i och med att du inte behöver göra låneinbetalningar till flera olika kreditgivare varje månad.