Hur kan vi hjälpa dig?

Frågor & svar

Hjälpsektion

CHAT CLOSED

Har du en fråga?

Vanliga frågor & svar

När du ska betala på ditt lån gör du, varje månad, en kontoöverföring till ditt Servicekonto i Lån & Spar Bank. Ett tips är att skapa en stående överföring från din ordinarie bank till ditt servicekonto.

Läs mer

Vi betalar vanligen ut ditt lån inom 24 timmar (bankdagar) efter att du har skrivit under dina digitala lånehandlingar med ditt BankID. Pengarna betalas ut till Servicekontot i Lån & Spar Bank.

I vår Internetbank kan du enkelt överföra pengar till önskat konto i annan bank. Tänk på att du måste ha uppgifter om både clearingnummer och kontonummer till mottagaren.

Läs mer
Visa fler vanliga frågor och svar

Vad är ett lösenkrav?

Lösenkrav är en form av villkor (ett krav) för att ett beviljat lån ska betalas ut och innebär att hela, eller delar av, dina lån i andra banker/kreditinstitut behöver lösas (vid lösen och avslut av lån/kredit krävs att kvarvarande kapitalskuld inklusive upplupen ränta betalas in). När du har fått ett lösenkrav betyder det att du måste lösa alla eller några av dina redan befintliga krediter. Den sammanlagda summan av lånen du väljer att lösa måste uppgå till minst det belopp som framgår av lösenkravet. Om ekonomiskt utrymme finns, och om du så önskar, kan vi givetvis hjälpa dig att lösa lån till ett högre belopp.

Bra att veta

Extraamorteringar inkluderas också i lösenkravet. Ett lån behöver därmed inte lösas i sin helhet för att vara möjligt att räkna in i aktuellt krav.