Hur kan vi hjälpa dig?

Frågor & svar

Hjälpsektion

CHAT CLOSED

Har du en fråga?

Vanliga frågor & svar

När du ska betala på ditt lån gör du, varje månad, en kontoöverföring till ditt Servicekonto i Lån & Spar Bank. Ett tips är att skapa en stående överföring från din ordinarie bank till ditt servicekonto.

Läs mer

Vi betalar vanligen ut ditt lån inom 24 timmar (bankdagar) efter att du har skrivit under dina digitala lånehandlingar med ditt BankID. Pengarna betalas ut till Servicekontot i Lån & Spar Bank.

I vår Internetbank kan du enkelt överföra pengar till önskat konto i annan bank. Tänk på att du måste ha uppgifter om både clearingnummer och kontonummer till mottagaren.

Läs mer
Visa fler vanliga frågor och svar

Hur stora lån kan jag lösa?

Det finns ingen gräns för hur stora lån du kan lösa. Det som avgör om du kan lösa ett lån eller inte beror i huvudsak på om du har täckning för det belopp som krävs för att lösa lånet, det vill säga om du har tillräckligt mycket pengar tillgängliga för önskat lösen. Tänk på att det i de allra flesta fall tillkommer en upplupen ränta utöver den aktuella kapitalskulden på lånet.

Bra att veta
En del långivare tar ut en avgift om du löser ett lån i förtid. Om lånet är bundet, eller av andra anledningar låst under en specifik tidsperiod, kan det även tillkomma en så kallad ränteskillnadsersättning i samband med förtidslösen.

Lån i Lån & Spar Bank är inte bundna och kan, om så önskas, lösas i förtid utan att avgift tillkommer.

Vidare läsning