Hur kan vi hjälpa dig?

Frågor & svar

Hjälpsektion

CHAT CLOSED

Har du en fråga?

Vanliga frågor & svar

När du ska betala på ditt lån gör du, varje månad, en kontoöverföring till ditt Servicekonto i Lån & Spar Bank. Ett tips är att skapa en stående överföring från din ordinarie bank till ditt servicekonto.

Läs mer

Vi betalar vanligen ut ditt lån inom 24 timmar (bankdagar) efter att du har skrivit under dina digitala lånehandlingar med ditt BankID. Pengarna betalas ut till Servicekontot i Lån & Spar Bank.

I vår Internetbank kan du enkelt överföra pengar till önskat konto i annan bank. Tänk på att du måste ha uppgifter om både clearingnummer och kontonummer till mottagaren.

Läs mer
Visa fler vanliga frågor och svar

Vad händer om den ena låntagaren går bort?

Om en av låntagarna går bort ska den efterlevande låntagaren fortsätta göra inbetalningar till lånet enligt den betalningsplan som finns. Det innebär att den personen ska fortsätta betala in det belopp som framgår av den månatliga låneaviseringen. Detta då båda låntagarna är solidariskt betalningsansvariga för lånet.
 

Innan det är möjligt att göra några ändringar på lånet inväntar vi följande:

  • Registrerad och godkänd bouppteckning
  • Beslut från Gjensidige (om Låneskydd fanns)

När vi har allt underlag som krävs ser fortsatt hantering av lån ut så här:

Om ersättning från försäkringen (Låneskydd) lämnas kommer det att utföras en extraamortering på lånet. Därefter skrivs resterande del av lånet över i den efterlevande låntagarens namn. Den personen kommer då att ta över lånet till 100 %. Ingen ändring av låne- eller kontonummer för inbetalning kommer att ske, och den efterlevande låntagaren gör därmed inbetalningar till samma Servicekonto som tidigare.

 

Bra att veta

Efter dödsfall skickas betalningsaviseringar för lån alltid ut per post. Detta även om avisering skett digitalt tidigare.