Hjälpsektion

CHAT CLOSED

Har du en fråga?

Vanliga frågor & svar

När du ska betala på ditt lån gör du, varje månad, en kontoöverföring till ditt Servicekonto i Lån & Spar Bank. Ett tips är att skapa en stående överföring från din ordinarie bank till ditt servicekonto.

Läs mer

Vi betalar vanligen ut ditt lån inom 24 timmar (bankdagar) efter att du har skrivit under dina digitala lånehandlingar med ditt BankID. Pengarna betalas ut till Servicekontot i Lån & Spar Bank.

I vår Internetbank kan du enkelt överföra pengar till önskat konto i annan bank. Tänk på att du måste ha uppgifter om både clearingnummer och kontonummer till mottagaren.

Läs mer
Visa fler vanliga frågor och svar
Träblock med procenttecken på

Inflation och styrränta – hur påverkar det privatekonomin?

ekonomiskolan

Det ekonomiska läget är högst aktuellt och något som påverkar oss alla just nu. Inflationen rusar och många pratar om att vi står inför en lågkonjunktur. Vi reder ut begreppen som du bör ha koll på, och vad det innebär med hög inflation, styrränta och hur det påverkar din privatekonomi.

Vad innebär inflation?

Inflation betyder att priserna stiger i allmänhet, för dig som privatperson betyder det att du kan köpa färre varor och tjänster för samma mängd pengar. Ett vanligt sätt att mäta inflation på är genom att titta på konsumentprisindex, KPI. Då tittar man på en mängd olika varor varje månad och ser om de ökar eller minskar i pris jämfört med för 12 månader sedan. Begreppet inflation betyder att pengar förlorar sitt värde. Inflation är en ökning av den allmänna prisnivån och när det är inflation stiger priserna överlag. Det kan finnas olika orsaker till att priserna stiger, som att det råder brist på vissa varor och tjänster vilket ger ökad efterfrågan. Till exempel halvledarbristen påverkar utbudet av flera olika varor i större utsträckning. 

Varför blir det inflation?

Inflationen har på kort tid stigit och är på en hög nivå i Sverige och omvärlden. Det finns flera orsaker till det, bland annat pandemin och Rysslands krig i Ukraina. De höga el- och gaspriserna har stigit till mycket höga nivåer i Europa, vilket sänker hushållens köpkraft, och för att få ner den höga prisökningstakten har nu centralbanker världen över höjt sina styrräntor i snabb takt. Det svenska målet är att hålla inflationen stabil på runt 2 procent.

Hur mäts inflation?

Det vanligaste och mest kända sättet att mäta inflationen på i Sverige är att titta på förändringen i konsumentprisindex, KPI. Det är Statistiska centralbyrån som varje månad samlar in prisuppgifter på ett stort antal varor och tjänster som konsumeras i Sverige. Det är varor och tjänster som SCB bedömer ingår i en representativ konsumtionskorg, det vill säga att den avspeglar vad en genomsnittlig svensk konsumerar, och listan på varor uppdateras varje år. En vara eller tjänst som det köps mycket av har stor vikt i mätningen, medan en vara eller tjänst som det köps lite av har liten vikt. Om inflationen till exempel är två procent innebär det att konsumentpriserna är två procent högre än de var för 12 månader sedan. 

Hur påverkar hög inflation min privatekonomi?

En hög inflation gör att varorna blir dyrare, och dina pengar minskar i värde, man får helt enkelt mindre att leva på varje månad. Det blir dyrare att konsumera mat, kläder, elektronik och kostnader för transport ökar, men för dig som har lån kan en hög inflation ha en positiv effekt. Dina lån krymper i värde som allt annat när det är inflation. Men eftersom styrräntan höjs för att dämpa inflationen, gör det att bankerna måste höja sina låneräntor, vilket gör att räntekostnaden för lån ökar. 

Vad är styrränta och hur hänger det ihop med inflationen?

Vad är då styrränta? Styrräntan är det nya begreppet för reporänta och det är Riksbanken som bestämmer styrräntan, för att hålla inflationen i Sverige på en stabil nivå som möter det ekonomiska läget. Att sänka eller höja styrräntan är Riksbankens främsta penningpolitiska verktyg. Genom att bestämma styrräntan påverkar Riksbanken andra räntor i Sverige, vilket påverkar efterfrågan i den svenska ekonomin och därmed inflationen. 

Eftersom det är styrräntan som styr till vilka räntor bankerna kan placera och låna pengar i Riksbanken, så påverkas bankernas räntor på lån och sparkonton. Det betyder att en högre styrränta leder till att bankerna kan behöva höja sina räntor för sina kunder. När bankräntorna stiger handlar människor och företag inte lika mycket eftersom det blir dyrare att låna pengar. Då människor och företag köper färre saker stiger inte priserna – inflationen minskar. En sänkning av styrräntan leder vanligtvis till att bankerna sänker sina räntor och lägre bankräntor gör att människor och företag handlar mer – inflationen ökar.

Under en längre tid har inflationstrycket varit lågt och styrräntan har legat på noll procent eller nära noll procent. Det var inte länge sen vi i Sverige hade en negativ styrränta. Men eftersom inflationstakten den senaste tiden har ökat kraftigt ligger den aktuella styrräntan idag på 1,75 %. Nästa gång Riksbanken meddelar en förändring för styrräntan är den 24 november 2022. 

Vad som händer framöver med inflationen är svårt att sia om, det vi vet idag är att inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) var 9,3 procent i oktober 2022. Det är en nedgång från september då inflationstakten var 9,7 procent, och beror på att prisuppgångarna på bland annat drivmedel och livsmedel ökade, men motverkades bland annat av sjunkande priser på el.

Dela artikel:

facebookTwitterLinkedIn