Hjälpsektion

CHAT CLOSED

Har du en fråga?

Vanliga frågor & svar

När du ska betala på ditt lån gör du, varje månad, en kontoöverföring till ditt Servicekonto i Lån & Spar Bank. Ett tips är att skapa en stående överföring från din ordinarie bank till ditt servicekonto.

Läs mer

Vi betalar vanligen ut ditt lån inom 24 timmar (bankdagar) efter att du har skrivit under dina digitala lånehandlingar med ditt BankID. Pengarna betalas ut till Servicekontot i Lån & Spar Bank.

I vår Internetbank kan du enkelt överföra pengar till önskat konto i annan bank. Tänk på att du måste ha uppgifter om både clearingnummer och kontonummer till mottagaren.

Läs mer
Visa fler vanliga frågor och svar
Ett attefallshus

Bygga attefallshus - Vilka regler finns och vad är bra att tänka på?

ekonomiskolan

Går du i tankarna om att bygga ett attefallshus på tomten? Det är populärt att göra för att ha som gäststuga, förråd eller extra bostad. När man bygger ett attefallshus finns det dock en del saker att tänka på. I den här artikeln kommer vi reda ut vad man ska tänka på när man ska bygga attefallshus. Vi kommer också gå igenom de regler som finns. 

Innehåll 

 1. Vad ska man tänka på när man ska bygga attefallshus?
 2. Hur lång tid tar det att bygga attefallshus?
 3. Skillnaden mellan villaförsäkring och fritidshusförsäkring
 4. Vad kostar det att bygga ett attefallshus?
 5. Vilka regler gäller för attefallshus?
 6. Vanliga frågor

Vad ska man tänka på när man ska bygga attefallshus?

Här nedanför radar vi upp tre punkter som kan vara bra att känna till. 

1. Planering är A och O

Det är viktigt att placera attefallshuset på bästa platsen på tomten. Lägg tid på planering och ta gärna hjälp av en trädgårdsarkitekt för att få in andra infallsvinklar på projektet. 

2. Det finns olika tillvägagångssätt

Vill du spara tid och energi är troligtvis ett nyckelfärdigt attefallshus något för dig. Vill du spara pengar kanske det istället är ett lösvirkesbygge du ska välja. 

Har du tid, kunskap och energi att förbereda en eller flera delar själv (såsom grävning, gjutning samt förberedelse av el och VVS) är det möjligt. Det gör det också ofta mer prisvänligt. 

3. Fritidshusförsäkring - något många glömmer

När du bygger ett attefallshus på din tomt räknas det som ett fritidshus och därmed behöver du en särskild försäkring för det. En fritidshusförsäkring skyddar ditt attefallshus mot exempelvis:

 • stöld och skadegörelse
 • brand-, explosion- och nedsotningsskador
 • vatten- och andra läckageskador
 • översvämnings- och naturskador
 • skador på installationer och hushållsmaskiner
Bygger ett hus av träklossar

Hur lång tid tar det att bygga attefallshus?

Hur lång tid det tar att bygga attefallshus beror på om du gör vissa delar själv eller låter en totalentreprenör sköta projektet. Tar du dig an vissa delar själv tar det längre tid men du kan spara en del pengar. Om du väljer att ta hjälp kan projektet gå snabbare men det blir således en större kostnad.

Du kan också köpa ett nyckelfärdigt hus men göra alla förberedelser själv. Förberedelser kan exempelvis vara grävning, gjutning av platta på marken, förberedelse av el och VVS. 

Den stora delen av arbetet är byggtiden och markförberedelserna som brukar ta ungefär ett halvår. Utöver det ska attefallshuset ritas upp och planeras, men du ska också få startbesked från kommunen. 

Tidsmässigt landar oftast ett attefallshus-projekt på omkring ett år från planering till färdigt och slutbesiktigat hus.

Skillnaden mellan villaförsäkring och fritidshusförsäkring

En försäkring för fritidshus innehåller inte samma delar som en hemförsäkring. Fritidshusförsäkringen är en mindre försäkring som inte innehåller reseskydd, överfallsskydd och liknande som hem- eller villaförsäkringen brukar innehålla. 

Hos Lån & Spar Bank erbjuder vi två olika fritidshusförsäkringar, Lagom och Plus, som passar dig som ska bygga attefallshus. Du kan enkelt välja det paket som lämpar sig bäst för dina behov.

En man sätter upp altandörrar på ett attefallshus

Vad kostar det att bygga ett attefallshus?

Vad det kostar att bygga ett attefallshus beror på om du köper ett nyckelfärdigt hus eller ett hus som kommer i form av en byggsats. Kostnaden varierar också beroende på om du gör delar själv eller tar in extern hjälp. Låt oss reda ut de olika kostnaderna för att ge dig en inblick i hur prisbilden kan komma att se ut.

Nyckelfärdigt: 300 000 kr till drygt en miljon

Ett nyckelfärdigt hus är ett hus som lyfts på din tomt färdigbyggt och kan användas direkt när el, vatten och avlopp kopplats in. Nyckelfärdiga attefallshus varierar i kostnad, men räkna med 300 000 kronor upp till drygt en miljon. 

Bygga själv: 25 000 kr - 250 000 kr

Om du väljer att bygga själv behöver du beställa en hel del material. I en byggsats för attefallshus ingår olika mycket material, men generellt ingår inte kök och badrum. Du bör räkna med allt mellan 25 000 och 250 000 kronor för en byggsats för attefallshus som du sedan förfärdigar själv.

Ta hjälp av byggfirma

Du kan också anlita en auktoriserad byggfirma som hjälper dig att bygga attefallshuset. Tillsammans gör ni upp om vilka villkor som gäller, det kan exempelvis vara fast eller löpande kostnad. Installation av el, vatten och avlopp kan antingen ingå i entreprenaden eller inte. Det är svårt att ge ett estimerat pris när du tar hjälp av en byggfirma då priset kan skilja sig en del företag emellan. Du behöver kontakta en byggfirma för att få en offert.

El, vatten och avlopp - omkring 60 000 kronor

När det kommer till el behöver en behörig elektriker installera den. Vad det kostar att anlita en elektriker varierar, men du bör i alla fall räkna med 10 000 kronor. Vatten och avlopp brukar kosta omkring 50 000 kronor. 

Administrativ avgift för ansökan

Kommunen tar i stort sett alltid ut en administrativ avgift för att hantera din ansökan om att bygga attefallshus på tomten. Avgiften varierar från kommun till kommun men brukar landa på mellan 6 000 och 10 000 kronor.

I vissa fall kan det också tillkomma avgifter från kommunen för tekniskt samråd och tillsyn. 

Övriga kostnader

Utöver ovanstående vanliga kostnader kan det tillkomma andra kostnader sett till dina behov. Övriga kostnader skulle kunna vara:

 • varmvattenberedare
 • internetuppkoppling
 • luftvärmepump
 • tvättmaskin

Inkomstmöjligheter

Många väljer att hyra ut sitt attefallshus på tomten. Är huset utrustat med kök och badrum har hyresgästen ett komplett boende som ligger i avskildhet till dig som hyr ut eftersom ni inte bor i samma hus. Planerar du att hyra ut attefallshuset i framtiden är den inkomsten bra att ta med i din beräkning för att få en rättvis helhetsbild över investeringen.

Flera små modeller av hus och en hög med byggregler

Vilka regler gäller för attefallshus?

Om du har ett bostadshus får du bygga ett eller flera attefallshus i närheten av ditt hus. Det finns vissa regler sett till storlek och placering. Dessutom behöver du göra en anmälan till Byggnadsnämnden i kommunen där fastigheten är belägen. 

Storlek

Den ursprungliga regeln var att attefallshus fick vara max 25 kvadratmeter. Men i augusti 2020 kom nya regler och det ändrades till max 30 kvadratmeter. Höjden får inte överstiga fyra meter från marknivå. 

Placering

Vart du får placera attefallshuset är beroende av vad du ska använda det till. Syftet med huset har nämligen olika regler som omfattas av Boverkets bygg- och konstruktionsregler

Du får placera attefallshuset max 4,5 meter till närmsta granne. Placerar du det närmare gränsen behöver du din grannes medgivande. Om din granne inte ger sitt medgivande behöver du ansöka om bygglov. Då kommer Byggnadsnämnden avgöra om attefallshuset får byggas eller inte. 

Om du planerar att placera huset inom ett strandskyddsområde, det vill säga 100 meter från en vattenkälla, krävs också särskilda tillstånd. Detsamma gäller om du vill bygga nära en väg eller järnväg. 

Bygglov

Du behöver inte bygglov förutom i enstaka fall. Du behöver däremot göra en anmälan till Byggnadsnämnden i kommunen innan du påbörjar bygget av ditt attefallshus.

 

Vanliga frågor

Här nedanför svarar vi på de vanligaste frågorna vi får om attefallshus.

Behöver attefallshus vara handikappanpassat?

Det beror på vad attefallshuset ska användas till. Ska det användas som komplementbyggnad är det ett krav men inte om det ska användas som permanentbostad (komplementbostad).

Får man ha utskjutande tak på sitt attefallshus?

Det finns inget som säger att man inte får ha utskjutande tak. Beroende på hur mycket det sticker ut ska det räknas med i den totala arean där den totala arean inte får överstiga 30 m2. 

Får man ha takterrass på attefallshus?

Man får ha takterrass på attefallshus så länge förutsättningarna för bygglovbefrielse är uppfyllda. 

Får attefallshuset sitta ihop med bostadshuset?

Nej, ett attefallshus måste vara fristående. Det får inte byggas ihop med någon annan byggnad på tomten. 

Är det krav att ha fritidshusförsäkring?

Det är inte ett krav på samma sätt som exempelvis bilförsäkring men det är rekommenderat. Är attefallshuset inte försäkrat kan du råka ut för höga kostnader om olyckan är framme.

Behöver du en Fritidshusförsäkring?

Dela artikel:

facebookTwitterLinkedIn